Fungicidi

 

PREVENT 80 WP

Kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem protiv prouzrokovača plamenjače  krompira i vinove loze kao i čađave krastavosti jabuke

Aktivna materija: Mankozeb 800 g/kg
Formulacija: kvašljivi prašak (WP)
Pakovanje: 25 g, 250 g, 1 kg, 25 kg
Ekskluzivni distributer: Agromaster

PRIMENA

U zasadu jabuke za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) u koncentraciji  0,2 – 0,25 % (20-25 g u 10 l vode), u toku vegetacije, preventivno, pre sticanja uslova za ostvarivanje primarnih i/ili sekundarnih infekcija, a prema preporukama prognozno-izveštajne službe. Utrošak vode: 1000 l/ha (10 l na 100 m²).

U zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u količini 2-2,5 kg/ha (20-25 g u 6-10 l vode) početkom vegetacije a najkasnije po pojavi prvih uljanih pega primarnih infekcija, pre nego se stvore uslovi za sekundarnu infekciju. Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m²).

U usevu krompira za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans) u količini 2 – 2,5 kg/ha (20-25 g u 4-6 l vode na 100 m²), preventivnim tretiranjem pre ostvarenja uslova za zarazu, a najkasnije po pojavi prvih simptoma. Utrošak vode: 400-600 l/ha (4-6 l na 100 m²).

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi metalaksila-M, dimetomorfa, propamokarb-hidrohlorida (RIVAL 607 SL), bakar oksihlorida. Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (dihlorvos, dimetoat, fosfamidon, monokrotofos),  Bordovskom čorbom, sumporno-krečnom čorbom i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor.


Ne meša se sa sumporom kod poslednjeg tretiranja u zasadima vinove loze jer se znatno produžava perzistentnost (postojanost) mankozeba.

KARENCA: 14 dana za krompir; 21 dan za jabučasto i koštičavo voće, stone sorte vinove loze; 42 dana za vinske sorte vinove loze.

Pre primene preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.


 

RIVAL 607 SL

Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u usevu krastavca

Aktivna materija: Propamokarb-hidrohlorid 722 g/l  
Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)
Pakovanje: 100 ml, 1 l
Ekskluzivni distributer: Agromaster                                                                                                                   

PRIMENA

RIVAL 607 SL se primenjuje u usevu krastavca salatara i kornišona, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) u koncentraciji od 0,2 % (20 ml u 10 l vode), tretiranjem po pojavi prvih simptoma kod salatara, ili od faze prvih pravih listova kod kornišona.

Propamokarb-hidrohlorid (722 g/l) kao aktivna supstanca nalazi svoje mesto u širokoj primeni u usevima paprike, paradajza i krastavca, za suzbijanje prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.) u koncentraciji 0,15 % (15 ml u 10 l vode), tretiranjem posle setve, a pre nicanja useva, ili neposredno nakon nicanja.
Primenjuje  se i za suzbijanje prouzrokovača plamenjače paprike (Phytophthora capsici), u koncentraciji od 0,25 % (25 ml u 10 l vode), zalivanjem rasada 3 dana pre rasađivanja i 2 puta nakon rasađivanja u untervalu od 7-10 dana.

Propamokarb-hidrohlorid (722 g/l) se primenjuje za tretiranje lukovica lala u cilju sprečavanja poleganja, u koncentraciji 0,30 % (30 ml u 10 l vode), potapanjem očišćenih lukovica 15-20 minuta.

Propamokarb-hidrohlorid (722 g/l) se primenjuje u zasadu petunija za suzbijanje prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.) u koncentraciji od 0,25-0,37 % (25-37 ml u 10 l vode), tretiranjem posle setve a pre nicanja ili neposredno posle nicanja.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim protektivnim i sistemičnim fungicidima za suzbijanje plamenjače.

MAKSIMALAN BROJ TRETIRANJA: u togu jedne godine u istoj kulturi može se primeniti  četiri puta.

KARENCA: 14 dana za krastavac

Pre primene preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.

<< 1 Strana


                  O nama | Distributivni centri i predstavništva | Proizvodi | Kontakt                                Copyright © 2011 Agromaster