Statistika


BROJ ZAPOSLENIH ZA PERIOD 2007-2010. GOD.

 

godina

broj zaposlenih

2007

17

2008

20

2009

25

2010 40

 


 

STRUKTURA PRODAJE PO ROBNIM GRUPAMA U 2010.GODINI IZRAZENA U %

 

SREDSTVA ZA ZASTITU BILJA SEMENSKA ROBA DOPUNSKI PROGRAM DJUBRIVA BIOCIDNI
PROIZVODI
62.65% 28.16% 4.33% 3.62% 1.24%

 


 

STRUKTURA PRODAJE SREDSTAVA ZA ZASTITU BILJA U 2010.GODIN IZRAZENA U %

 

HERBICIDI 54.36%
FUNGICIDI 20.99%
INSEKTICIDI 24.65%

 


 

STRUKTURA PRODAJE SREDSTAVA ZA ZASTITU BILJA U 2010.GODIN IZRAZENA U %

 

KUKURUZ 71.53%
STRNA I JARA ŽITA 17.62%
KRMNO BILJE 6.61%
POVRĆE I CVEĆE 4.24%

 


 

STRUKTURA PRODAJE DOPUNSKOG PROGRAMA U 2010. GODINI IZRAŽENA U %

 

RAZNA VEZIVA 57.14%
FOLIJA 14.29%
VREĆE I AMBALAŽA 28.57%

 


 

STRUKTURA PRODAJE ĐUBRIVA U 2010. GODINI IZRAŽENA U %

 

FOLIJARNA ĐUBRIVA 68.42%
OSNOVNA ĐUBRIVA 31.58%

 


 

STRUKTURA PRODAJE U 2009. GODINI IZRAŽENA U %

 

SREDSTVA ZA ZASTITU BILJA SEMENSKA ROBA DOPUNSKI PROGRAM
62.84% 26.13% 11.03%

 


 

STRUKTURA PRODAJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U 2009. GODINI

 

HERBICIDI 61.58%
FUNGICIDI 23.14%
INSEKTICIDI 15.28%

 


 

STRUKTURA PRODAJE U 2008. GODINI IZRAŽENA U %

 

SREDSTVA ZA ZASTITU BILJA SEMENSKA ROBA DOPUNSKI PROGRAM
44.66% 29.96% 25.38%

 


 

STRUKTURA PRODAJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U 2008. GODINI

 

HERBICIDI 56.69%
FUNGICIDI 25.43%
INSEKTICIDI 17.88%

 


 

STRUKTURA PRODAJE U 2007. GODINI IZRAŽENA U %

 

SREDSTVA ZA ZASTITU BILJA SEMENSKA ROBA DOPUNSKI PROGRAM
61.07% 20.47% 18.46%

 


STRUKTURA PRODAJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U 2007. GODINI

 

HERBICIDI 56.69%
FUNGICIDI 25.43%
INSEKTICIDI 17.88%

 


 

 STRUKTURA PRODAJE ZA PERIOD 2007-2010. GODINE IZRAZENA U %

 

  SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA SEMENSKA ROBA DOPUNSKI PROGRAM
2007 61.07% 20.47% 18.46%
2008 44.66% 29.96% 25.38%
2009 62.84% 26.13% 11.03%
2010 65.81% 29.63% 4.56%

 

 


                  O nama | Distributivni centri i predstavništva | Proizvodi | Kontakt                                Copyright © 2011 Agromaster