Ostali proizvodi


NPK 15:15:15

Aktivna materija: Azot (N) 15 %, Fosfor (P) 15 %, Kalijum (K) 15 %
Formulacija: granule za direktnu primenu
Pakovanje: 5 kg

Mineralno. mešano đubrivo neorganskog porekla, koje sadrži hranljive makro elemente (azot, fosfor, kalijum) u podjednako pristupačnom obliku i količini. Primenom ovog đubriva nadoknađuje se nedostatak hranljivih elemenata i uspostavljaju uslovi za normalan razvoj gajenih biljaka.

PRIMENA

Primenjuje se preko zemljišta, u količini od 3-6 kg na 100 m² (u zavisnosti od plodnosti zemljista), kao osnovno ili dopunsko đubrivo u prolećnoj ili jesenjoj pripremi zemljišta za  različite biljne kulture (povrće, cveće, voće, vinova loza …). U toku godine može se primeniti 1-2 puta.


 

NPK 8:16:24

Aktivna materija: Azot (N) 15 %, Fosfor (P) 15 %, Kalijum (K) 15 %
Formulacija: granule za direktnu primenu
Pakovanje: 5 kg

Mineralno. mešano đubrivo neorganskog porekla, koje sadrži hranljive makro elemente (azot, fosfor, kalijum) u podjednako pristupačnom obliku i količini. Primenom ovog đubriva nadoknađuje se nedostatak hranljivih elemenata i uspostavljaju uslovi za normalan razvoj gajenih biljaka.

PRIMENA

Primenjuje se preko zemljišta, u količini od 3-6 kg na 100 m² (u zavisnosti od plodnosti zemljista), kao osnovno ili dopunsko đubrivo u prolećnoj ili jesenjoj pripremi zemljišta za  različite biljne kulture (povrće, cveće, voće, vinova loza …). U toku godine može se primeniti 1-2 puta.


 

KAN 27% N

Aktivna materija: Azot (N) 15 %, Fosfor (P) 15 %, Kalijum (K) 15 %
Formulacija: granule za direktnu primenu
Pakovanje: 5 kg

Mineralno. mešano đubrivo neorganskog porekla, koje sadrži hranljive makro elemente (azot, fosfor, kalijum) u podjednako pristupačnom obliku i količini. Primenom ovog đubriva nadoknađuje se nedostatak hranljivih elemenata i uspostavljaju uslovi za normalan razvoj gajenih biljaka.

PRIMENA

Primenjuje se preko zemljišta, u količini od 3-6 kg na 100 m² (u zavisnosti od plodnosti zemljista), kao osnovno ili dopunsko đubrivo u prolećnoj ili jesenjoj pripremi zemljišta za  različite biljne kulture (povrće, cveće, voće, vinova loza …). U toku godine može se primeniti 1-2 puta.


 

UREA 46% N

Aktivna materija: Azot (N) 46 %
Formulacija: granule za direktnu primenu ili pripremu rastvora
Pakovanje: 4 kg

UREA 46 % N je granulisano, mineralno đubrivo koje sadrži 460 g azota/kg. Najkoncentrovanije azotno đjubrivo sa odlikom neposrednog i dugoročnog delovanja.

PRIMENA

Primenjuje se preko zemljišta, u količini od 1-3 kg na 100 m², u zavisnosti od plodnosti zemljišta i biljne vrste. Tretiranje se vrši predsetveno uz inkorporaciju ili prihranjivanjem. Primenjuje se ravnomerno po celoj površini (u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji), ili u redove–trake (u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji). Može se primenjivati i folijarno, rastvorom koncentracije 0,5-2 %, u zavisnosti od biljne vrste, prskalicama ili atomizerima. U toku godine može se primeniti 1-2 puta.


 

STERMIBROM PASTA

Aktivna materija:Bromadiolon 0,05 g/kg
Formulacija: mamak za direktnu primenu (crvene boje)
Pakovanje: 200 g (20 gotovih mamaka)

STERMIBROM PASTA je gotov mamak, rodenticid, sa aktivnom materijom koja pripada drugoj generaciji antikoagulantnih rodenticida, sa mehanizmom delovanja koji blokira formiranje protrombina (sprečava koagulaciju krvi kod glodara).

PRIMENA

U skladištima: kućni miš (Mus musculus), 10 g mamka (jedna kesica, pojedinačno), ili 10-50 g po tacni u blizini legla i puteva kojima se kreće kućni miš; sivi pacov (Rattus norvegicus), crni pacov (Rattus rattus), 100-150 g mamka, tj. 10 do 15 kesica po tacni, postavljanjem na zaklonjena mesta (7-10 tacni na površini od 250-300 m²).

U polju: poljska voluharica (Microtus arvalis), poljski miš (Apodemus agrarius), 10-20 g (1-2 kesice po aktivnoj rupi), pri manjoj brojnosti štetočina, odnosno, 20-30 g (2-3 kesice po aktivnoj rupi) pri većoj brojnosti i kalamitetu (prenamnoženju).

NAPOMENE: Mamke  koristiti samo na površinama gde domaće životinje i živina nemaju pristup. Mamci se ne smeju ostavljati na povšini zemlje jer su otrovni za čoveka i toplokrvne životinje. Prilikom postavljanja i rada sa  mamcima, obavezno koristiti zaštitne rukavice.
Broj primena tokom godine nije ograničen (zavisi od brojnosti i pojave štetnih glodara).


 

Ralak lepak (bez dodataka rodenticida, bez mirisa)

Pakovanje: 135 g

Primenjuje se u stambenim i pomoćnim objektima, radi smanjenja brojnosti prisutnih štetočina (glodara).

 

TORNADO vezivo

Tip: 320, 500
Vrsta: eco, extra, plus
Pakovanje: 2*5 kg
Proizvođač: Motvoz Plast, Slovenija
Distributer: Agromaster
Vezivo TORNADO (polipropilensko) namenjeno je prevashodno za tvrdo baliranje slame i deteline.
Zbog svog izuzetno visokog kvaliteta (jačine, otpornosti na trenja, UV stabilnosti, elastičnosti i postojanosti), TORNADO veziva nalaze svoje mesto u sve široj primeni (proizvodnja biljaka u zatvorenom prostoru - plastenici/staklenici, kao i na otvorenom polju).

 


                  O nama | Distributivni centri i predstavništva | Proizvodi | Kontakt                                Copyright © 2011 Agromaster